O histaminové intoleranci

U většiny lidí konzumace potravin bohatých na histamin nevyvolává žádné zdravotní potíže. Je to díky tomu, že mají dostatečně vysokou hladinu DiAminoOxidázy (DAO) – enzymu, který dokáže histamin zmetabolisovat.

Jestliže má strava příliš vysoký obsah histaminů, organismus již nemusí být schopen histamin účinně odbourávat a ten se pak ve střevě dlouhou dobu rozkládá. Alkohol a některé léky mohou navíc aktivitu enzymu DAO významně snížit. Pokud odbourávání histaminů trvá dlouho, dochází k přechodnému zvýšení hladiny histaminu v těle.

Příčiny histaminové intolerance

Nerovnováha mezi množstvím histaminu a aktivitou enzymu diaminoxidáza (DAO)

Trvalá histaminová intolerance

Trvalá histaminová intolerance je daná genetickým defektem a trvalým deficitem enzymu DAO. Tímto deficitem je postiženo 1-3 % populace a trvale ovlivňuje jejich kvalitu života.

Dočasná histaminová intolerance

Dočasná histaminová intolerance je popisována jako dočasná blokáda/inhibice nebo snížení aktivity enzymu DAO určitými potravinami, alkoholem nebo léčivy. Tento dočasný stav může prakticky postihnout každého jedince, přičemž dojde k dočasným symptomům jako jsou: bolest hlavy, těžký pocit v žaludku, závratě, ztráta chuti k jídlu způsobená i relativně malým množstvím požitého alkoholu nebo léčiv.

Přede Vším Daosin! ... pak po jídle budeš in.

1
2
3
4
Test histaminové intolerance
Jak dlouho trpíte výskytem průvodních příznaků?
Test potravinové intolerance
Objevují se Vám po jídle následující příznaky?
Bolest břicha
Plynatost / říhání
Průjem
Nevolnost
Kožní vyrážka
Svědění kůže
Nosní hlen
Dýchací potíže
Silná únava
Bušení srdce
Bolest hlavy (migréna)
Test potravinové intolerance
Po kterých z následujících potravin se Vám objevují průvodní příznaky?
Test potravinové intolerance
Váš výsledek:
HIT potvrzená. Důsledně se doporučuje vyšetření u alergologa/imunologa. Doporučuje se nasazení diety s vysazením potravin obsahujících biogenní aminy.
Kde mi pomohou

Výsledek si můžete Vytisknout nebo uložit v PDF

HIT možná. Doporučuje se vyšetření u alergologa/imunologa.
Kde mi pomohou

Výsledek si můžete Vytisknout nebo uložit v PDF

HIT nepravděpodobná.
HIT vyloučená.